Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Księgozbiór Katedr Historycznoprawnych

W Księgozbiorze znajdują się książki i czasopisma głównie z zakresu historii prawa i prawa rzymskiego (lokalizacja w katalogu BJ: WBP – Katedry Historycznoprawne), ponad 13 000 egzemplarzy. Stanowią część zbiorów Wydziałowej Biblioteki Prawniczej UJ oraz następujących katedr:

  • Katedry Prawa Rzymskiego,
  • Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa,
  • Zakładu Historii Prawa Polskiego,
  • Katedry Historii Administracji i Prawa Wyznaniowego,
  • Pracowni Wydawnictw Źródłowych.

W skład księgozbioru wchodzą publikacje wydane od początków XIX wieku aż po czasy współczesne. Zbiory uzupełniane są sukcesywnie o pozycje służące do prowadzenia bieżących badań naukowych, ale też do celów dydaktycznych.

Informacje kontaktowe

agata.jasko@uj.edu.pl

Adres: ul. Gołębia 9
Pokój 224, II piętro budynku,
31-007 Kraków

Telefon: 12 663 15 82

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron